BADANIA PRENATALNE WE WROCŁAWIU

Centrum Medyczne Na Grobli z Wrocławia oferuje badania prenatalne. Badania prenatalne w ciąży to badania płodu przeprowadzane jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem badań prenatalnych w ciąży jest wykluczenie wad rozwojowych płodu (udaje się to w około 90% przypadków ) lub też przeciwnie ich stwierdzenia (wówczas dzięki badaniom prenatalnym możliwe jest szybkie podjęcie leczenia co w rezultacie przekłada się na lepsze wyniki terapii).

Badania prenatalne w Na Grobli we Wrocławiu – informacje ogólne

Istnieją dwie grupy badań prenatalnych w ciąży – inwazyjne oraz nieinwazyjne. Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania tzw. płynu owodniowego, natomiast badania prenatalne nieinwazyjne opierają się o ultrasonografii oraz badaniu krwi.

Badania prenatalne nieinwazyjne nie pozwalają postawić pewnej, jednoznacznej diagnozy a jedynie oszacować ryzyko wystąpienia wad płodu. Są one całkowicie bezpieczne zarówno dla dziecka jak i matki a ich wynik stanowi podstawę do ewentualnego wykonania badań inwazyjnych. W Na Grobli we Wrocławiu oferujemy nowoczesne, nieinwazyjne badania prenatalne.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:
 • Standardowe badanie USG
 • USG genetyczne
 • USG 4D
 • Test NIFTY
 • Test PAPP-A
 • Test potrójny i podwójny
 • Test zintegrowany
 • Badanie przepływu w przewodzie żylnym
 • Przepływ przez zastawkę trójdzielną
 • Z kolei inwazyjne badania prenatalne polegają na pobraniu materiału, który zawiera komórki płodu, który następnie poddaje się szczegółowej analizie. Podstawową zaletą inwazyjnych badań prenatalnych jest możliwość precyzyjnego zdiagnozowania szerokiego spektrum zaburzeń rozwoju płodu. Niestety inwazyjny charakter tych badań niesie ze sobą także pewne ryzyko (u 0,5%-1% przypadków występują poważne komplikacje dla ciąży) dlatego też przeprowadza się je tylko w uzasadnionych przypadkach.

  Do inwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:
 • Amniopunkcja
 • Biopsja trofoblastu
 • Kordocenteza
 • Fetoskopia
 • Biopsja tkanek płodu
 • Diagnostyka przedimplantacyjna
 • 2. Badania prenatalne refundowane przez NFZ

  Prywatna klinika Na Grobli wykonuje badania prenatalne we Wrocławiu, które są na liście badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie na nie wydaje lekarz ginekolog. Jeżeli kobieta należy do grupy ze wskazaniem - obowiązkiem lekarza jest poinformowanie jej o możliwości wykonania analiz i podanie adresu ośrodka, gdzie może zrobić badania prenatalne we Wrocławiu.

  Program skierowany jest do kobiet w ciąży. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek: od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat)
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 • 3. Badania prenatalne wg FMF we Wrocławiu – 510 zł

  W Prywatnej Poliklinice Na Grobli we Wrocławiu wykonuje się również badania prenatalne nieinwazyjne wg standardów FMF (Fetal Medicine Fundation) - USG w połączeniu z badaniami biochemicznymi. Służą one do oceny ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych trisomii chromosomów: zespołu Downa, Zespołu Edwardsa, zespołu Patau. Aż ośmiu lekarzy pracujących w naszej placówce posiada certyfikat FMF, który potwierdza ich teoretyczne i praktyczne umiejętności wykonywania badań USG w ciąży.

  W I trymestrze ciąży:

 • USG prenatalne 11 - 13 (+6 dni) tydz. ciąży
 • Test podwójny (PAPP-A, beta-hCG) - badanie biochemiczne wykonane na aparacie Kryptor, rekomendowanym przez Fundację Medycyny Płodowej FMF z Londynu do przesiewowych badań prenatalnych.
 • W oparciu o badanie USG, badanie biochemiczne oraz wywiad przeprowadzony przez lekarza następuje komputerowa analiza danych w oparciu o program kalkulacyjny FMF, dostępny dla lekarzy z aktualnym certyfikatem i audytem Fetal Medicine Fundation w Londynie. Po zakończonej diagnostyce pacjentka otrzymuje wydruk indywidualnego ryzyka urodzenia dziecka z wyżej wymienionymi patologiami genetycznymi w porównaniu do średniego ryzyka w populacji.

  4. Test SANCO – Jedyny nieinwazyjny test prenatalny wykonywany w Polsce - 2400 zł

  Co to jest test SANCO?


  To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi. Trisomie chromosomów 21, 18, i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomów. Średnio 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Patau (trisomia 13). Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Wykrywalność badania przewyższa 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają. Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

  Test SANCO to jedyny nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny wykonywany w całości w Polsce.

 • Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA).
 • Test bazuje na technologii amerykańskiej firmy Illumina, Inc. (światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania).
 • Jakość badania potwierdza certyfikat CE IVD na cały proces oraz walidacja przeprowadzona w Genomed S.A.
 • Wykrywalność badania przewyższa 99%.
 • Wysoka czułość i dokładność badania pozwala zmniejszyć sześciokrotnie liczbę kobiet, dla których konieczne są badania inwazyjne.

 • Test Prenatalny SANCO określa:
 • ryzyko wystąpienia trisomii płodu: zespół Downa, Edwardsa oraz Patau
 • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci
 • ryzyko wystąpienia wybranych zespołów mikrodelecyjnych (SANCO PLUS)
 • ryzyko wystąpienia rzadkich trisomii (SANCO PLUS)
 • płeć dziecka


 • Jak wykonać test SANCO


  Do wykonania testu SANCO pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo. Czas wydania wyniku podstawowego zakresu badania SANCO wynosi do 6 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium Genomed S.A.


  Więcej na stronie www.sancotest.pl
  Badania prenatalne we Wrocławiu, zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne, płatne i refundowane przez NFZ wykonają Państwo w naszym Centrum Medycznym Na Grobli.


  MENU
  O nas
  Poradnie specjalistyczne
  Chirurgia jednego dnia
  Badania prenatalne
  Laboratorium
  Cennik
  KONTAKT
  plac Hirszfelda 1
  53-413 Wrocław
  tel.: (071) 338-00-78
  tel.: (071) 361-96-79
  fax: (071) 316-91-99
  e-mail: poliklinika@poliklinika.com.pl

  Badania prenatalne Wrocław