Artroskopia stawu kolanowego

Artroskopia stawu kolanowego

Zabieg artroskopii stawu kolanowego wykonywany jest z powodu różnych dolegliwości. Jest zabiegiem diagnostyczno-leczniczym. Wskazania do wykonania artroskopii stawu kolanowego obejmują: stany po urazach skrętnych, przewlekłe dolegliwości bólowe, ograniczenie ruchomości oraz blok stawu kolanowego.

Opis zabiegu – opis pobytu w szpitalu i krótki ogólny opis zabiegu

Artroskopia wykonywana jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Zniesione jest czucie bólu od pasa w dół. Chirurg wykonuje punkowe cięcia skóry, przez które do wnętrza stawu wkładane jest wąskie narzędzie zakończone kamerą. Na tym etapie zabiegu operator odnajduje przyczynę dolegliwości. Następnie z drugiego punkowego cięcia do stawu wkładane mogą być narzędzia niezbędne do naprawy uszkodzenia. W końcowym etapie zabiegu chirurg wypłukuje wnętrze stawu z krwi i w stawie pozostawia się dren. Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. W wyjątkowych sytuacjach konieczne może być unieruchomienie kończyny w ortezie. O szczegółach postępowania w okresie pooperacyjnym dowie się pacjent po zabiegu. Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem oraz jego pomoc przy pierwszej pionizacji, uczy poruszać się z pomocą kul łokciowym, jak również udziela instrukcji w zakresie ćwiczeń wykonywanych samodzielnie. Dodatkowym wsparciem w procesie rehabilitacji jest użycie szyn CPM do ciągłego ruchu biernego.


Czas trwania zabiegu
1 godzina


Pobyt w klinice
2 dni


Znieczulenie
podpajęczynówkowe


Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza
2 miesiące

Zalecenia przed operacją (karta przygotowania pacjenta)

Artroskopia stawu kolanowego jest wykonywana z reguły u pacjentów młodych i w średnim wieku. Jest zaliczana do mniejszych zabiegów ortopedycznych. W celu przygotowania się do zabiegu należy wykonać badania laboratoryjne oraz oznaczyć grupę krwi. Wszystkie badania możemy wykonać bezpośrednio przed zabiegiem, jednak ich wcześniejsze wykonanie zwiększa prawdopodobieństwo wykonania zabiegu.

Wymagana badania do zabiegu:

  1. Grupa krwi
  2. Morfologia
  3. Oznaczenie poziomu K i Na
  4. Badanie układu krzepnięcia APTT, PT, INR

Zalecenia pooperacyjne

  • zmiana opatrunków co 2 dni oraz usunięcie szwów skórnych w 10-tej dobie od zabiegu
  • ćwiczenia usprawniające wg schematu przedstawionego przez rehabilitanta w szpitalu
  • odciążanie operowanej kończyny przez okres wskazany na karcie informacyjnej
  • stosowanie leków przeciwbólowych
  • stosowanie leków przeciwzakrzepowych