DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I BADANIA USG WE WROCŁAWIU

BADANIE USG W CIĄŻY

Pracownie ultrasonograficzne w Klinice „Na Grobli” we Wrocławiu wyposażone są w najnowsze aparaty do ultrasonografii. W naszej placówce we Wrocławiu badania USG wykonują lekarze z wieloletnim doświadczeniem, potwierdzonym szeregiem certyfikatów (PTG, FMF). Każdy gabinet jest wyposażony w monitor, dzięki któremu pacjentka może oglądać przebieg badania.

KIEDY ZALECANE JEST WYKONYWANIE BADANIA USG W CIĄŻY?

Badania naukowe wskazują, że standardowo powinno być wykonywane pojedyncze badanie USG ciąży w I trymestrze, oraz pojedyncze badanie w II lub III trymestrze ciąży.

W Polsce standard ultrasonograficznego badania położniczego opracowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne obejmuje trzy badania USG ciąży – przesiewowe wykonywane w: 11 – 14 tygodniu ciąży, 20 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie ), 30 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie).

Dodatkowe badania USG powinny być wykonywane, gdy istnieją konkretne wskazania kliniczne. Na przykład, gdy konieczne jest określenie aktywności serca płodu, położenia płodu lub poziomu płynu owodniowego.

Pojedyncze, dodatkowe badania wykonywane są czasem w celu ponownej oceny masy dziecka w sytuacji podejrzenia opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub ponownej oceny wykrytych nieprawidłowości (w takich przypadkach należy posiadać dokładny opis poprzedniego badania). Czasem konieczne jest wykonanie dodatkowego badania, aby uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie – np. do oceny aktywności serca płodu w sytuacji krwawienia u matki.

BADANIE USG PRENATALNE – CO DOKŁADNIE BADA?

W naszej klinice Na Grobli we Wrocławiu wykonujemy badania USG prenatalne. Dzięki badaniu prenatalnym USG można zbadać dokładny stan organów wewnętrznych płody oraz konkretnych części ciała. USG prenatalne umożliwia również sprawdzenie przezierności fałdu karkowego, tzn. odległości między skórą, a tkanką podskórną w okolicach szyi płodu. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy nie nagromadza się tam płyn, co oznaczałoby możliwość wady wrodzonej dziecka.

Badanie prenatalne USG w naszej klinice we Wrocławiu daje również możliwość oceny stanu kości nosowej dziecka. Jest to bardzo istotne w diagnostyce takich chorób, jak chociażby zespół Downa.

W badaniu prenatalnym USG oceniane są również:

Badanie USG prenatalne wykrywa m.in. takie choroby jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau oraz zespół Turnera. W badaniu prenatalnym USG można również zweryfikować czy dziecku grozi rozszczep kręgosłupa, wargi czy podniebienia oraz czy dziecku zagrażają wady cewy nerwowej.

BADANIE SPECJALISTYCZNE

W przypadku istnienia nieprawidłowości wykonuje się badanie specjalistyczne. Jest to dokładna analiza budowy anatomicznej i fizjologii płodu. Do specjalistycznych badań wykorzystujących USG można zaliczyć badanie dopplerowskie, ocenę biofizycznego profilu płodu oraz badanie echokardiograficzne płodu (echo serca płodu).

Badanie dopplerowskie jest badaniem ultrasonograficznym pozwalającym na ocenę przepływów w krążeniu maciczno-łożyskowym. Jego działanie opiera się na wychwyceniu zmian długości fal ultradźwiękowych odbijających się od poruszających się elementów krwi. Dzięki badaniu dopplerowskiemu można ocenić ukrwienie poszczególnych struktur płodu oraz zbadać przepływy w małych naczyniach nie widocznych podczas standardowego USG. Metoda ta pozwala na ocenę się m.in. tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, krążenia mózgowego, płodowego krążenia żylnego, tętnic nerkowych i naczyń trzewnych płodu oraz łożyska i sznura pępowinowego.

Profil biofizyczny płodu inaczej zwany testem Manninga, ma na celu ocenę dobrostanu płodu, czyli kondycji dziecka. Badanie to powinno trwać koło godziny. Polega na wykonaniu testu niestresowego (NST), czyli zapisu kardiotokograficznego KTG oraz badania ultrasonograficznego, w trakcie którego oceniane jest pięć najważniejszych parametrów biofizycznych płodu (tętna, napięcia mięśniowego, ruchów ciała, ruchów oddechowych oraz ilości płynu owodniowego).

BADANIE USG I TRYMESTRU CIĄŻY

Badanie to ma na celu:

Dodatkowo ocenia się kosmówkę, przezierność karkową (NT) i kość nosową (NB). Podczas badania należy odnotować ruch dziecka.

W trakcie badania ultrasonograficznego ocenia się kształt, budowę i wielkość macicy oraz lokalizacje i budowę przydatków.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach pojedyncze badania wykonuje się w I trymestrze głowicą dopochwową – w celu oceny długości i kształtu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, oceny czynności serca płodu, oraz ilości płynu owodniowego

BADANIE USG II LUB III TRYMESTRU CIĄŻY

Przegląd systematyczny, czyli analiza rzetelnych i wiarygodnych badań oceniających efekty i korzyści zdrowotne wynikające z wykonywania badania USG po 24. tygodniu ciąży u kobiet w ciążach niskiego ryzyka wykazała, że u kobiet z nieobciążonym wywiadem badanie ultrasonograficzne nie jest konieczne (Bricker&Neilson, 2007).

Badanie USG wykonywane w II lub III trymestrze ciąży, podobnie jak w I trymestrze, ma na celu ocenę liczby płodów, ich położenia i czynności ich serca. W jego trakcie ocenia się parametry biometryczne dziecka:

Badanie w II trymestrze ciąży umożliwia dokładną ocenę budowy anatomicznej dziecka. Badanie obejmuje ocenę:

W tym badaniu USG ocenia się również łożysko (lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości), sznur pępowinowy (liczba przebiegających w nim naczyń krwionośnych) oraz ilości płynu owodniowego. Czasem, w przypadku wątpliwości, ocenia się indeks płynu owodniowego (AFI).

Badanie indeksu płynu owodniowego polega na ocenie czterech największych „kieszonek” wód płodowych. Wynik jest sumą pomiarów najgłębszych zbiorników płynu owodniowego badanych w czterech kwadrantach macicy. Prawidłowo wynik AFI powinien mieścić się w przedziale 5-25. Jego wartość zmienia się wraz z wiekiem ciąży, początkowo rośnie, a następnie w ostatnich miesiącach ciąży maleje.

Wyniki AFI < 5-6 świadczyć mogą o zbyt małej i potencjalnie szkodliwej dla dziecka ilości płynu owodniowego (sytuację taką nazywa się małowodziem), natomiast powyżej 20-25 o nadmiernej ilości wód płodowych czyli tzw. wielowodziu. W sytuacji gdy uzyskuje się nieprawidłowe wyniki AFI należy zbadać przepływy w naczyniach pępowinowych – czyli wykonać badanie ultrasonograficzne pokazujące cyrkulacje krwi w pępowinie, mówiącą nam o tym, jak dziecko adaptuje się do sytuacji wewnątrzmacicznej.

Tak jak w badaniu I trymestru ciąży ocenia się macicę, ewentualną obecność mięśniaków, i zmian w przydatkach.

Uwaga! W przypadku ciąży wielopłodowej w Polsce zaleca się ocenę w trakcie badania USG:

W ciąży wielopłodowej o przebiegu prawidłowym badania kontrolne USG powinny być według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wykonywane co 4 tyg.

BADANIE USG OGÓLNE

W klinice Na Grobli we Wrocławiu istnieje możliwość wykonania badania USG w każdym przypadku, nie tylko w ciąży. Nasi specjaliści robią badania USG ogólne, badania USG Dopplerowskie, badania USG ortopedyczne oraz badania USG brzucha dziecka.

BADANIE USG

Klinika Na Grobli realizuje we Wrocławiu badania USG nie tylko w przypadku ciąży. Badanie USG, przykładowo jamy brzusznej ma na celu ocenę stanu narządów jamy brzusznej oraz wykrycie nawet najmniejszych nieprawidłowości.

Badanie USG obejmuje:

Badania USG wymagane są w wielu przypadkach, kierują na nie lekarze ginekolodzy, diabetolodzy, kardiolodzy, endokrynolodzy czy ortopedzi.

BADANIE USG BRZUCHA DZIECKA

Dodatkowo w klinice na Grobli we Wrocławiu wykonywane są badania USG brzucha dziecka. USG brzucha dziecka to badanie niezbędne do rozpoznania wielu chorób związanych, np. z chorobami układu moczowego i wizytą u urologa dziecięcego.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO USG BRZUCHA?

USG brzucha dziecka do drugiego roku życia:

BADANIE USG DOPPLEROWSKIE

USG Doppler jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. USG Doppler jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala ono zobrazować i ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrycie nawet drobnych zmian żylnych takich jak uszkodzenia naczyń lub tworzące się zakrzepy bądź żylaki. Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

BADANIE USG ORTOPEDYCZNE

Badanie USG ortopedyczne może pomóc w wykryciu chorób mięśni, kości i stawów. Jeśli chodzi o dzieci to w Polsce realizuje się najczęściej badanie USG stawu biodrowego, dzięki czemu można wcześnie wdrożyć leczenie dysplazji stawu biodrowego.

Fale ultradźwiękowe w badaniu USG oprócz struktury stawów, uwidaczniają również mięśnie i więzadła. Obrazowanie stawów, pozwala na ukazanie ich patologii i leczenia np. poprzez artroskopię stawu kolanowego czy artroskopię stawu barkowego.

Oprócz różnego rodzaju chorób stawów i kości, USG ma zastosowanie w przypadku złamań, lekarz ocenia je po zmianach w okostnej.

HARMONOGRAM PRACY PRZYCHODNI:

LekarzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekUrlop
dr n. med. Robert Woytoń13.00 - 19.0010.00 - 13.00
dr n. med. Jarosław Bal15.00 - 19.00
lek.med. Marcin Trzeciak15.30 - 19.30
dr n. med. Wojciech Ugorski15.00 - 18.50
LekarzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekUrlop
dr n. med. Robert Woytoń13.00 - 19.0010.00 - 13.00
LekarzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekUrlop
dr n. med. Jarosław Bal15.00 - 19.00
LekarzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekUrlop
lek.med. Marcin Trzeciak15.30 - 19.30
LekarzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekUrlop
dr n. med. Wojciech Ugorski15.00 - 18.50

KADRA LEKARSKA:

dr n. med.

Robert Woytoń

dr n. med.

Jarosław Bal

lek. med.

Marcin Trzeciak

lek. med.

Marzena Wierzbicka

dr n. med.

Wojciech Ugorski