Artroskopia stawu barkowego

Artroskopia stawu barkowego

W schorzeniach i urazach powodujących ból i dysfunkcję barku, artroskopia daje możliwość interwencji nie tylko w obrębie stawu ramiennego lecz również przestrzeni podbarkowej i stawu obojczykowo – barkowego z zastosowaniem szeregu małoinwazyjnych rekonstrukcyjnych technik operacyjnych. Ich skuteczność zwłaszcza w urazowym i nawykowym zwichnięciu stawu ramiennego oraz uszkodzeniu stożka rotatorów jest wysoka co ogranicza wskazania do tradycyjnych rozległych operacji.

Opis zabiegu – opis pobytu w szpitalu i krótki ogólny opis zabiegu

Artroskopię stawu barkowego przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym i splotowym. Rodzaj znieczulenia jest omawiany przez anestezjologa przed zabiegiem. Podczas zabiegu pacjent układany jest w pozycji pół siedzącej lub na zdrowym boku z ręką umieszczoną na specjalnym wyciągu. Na czas operacji staw wypełniany jest płynem do artroskopi. Zabieg wykonywany jest przez niewielkie nacięcia („przez dziurkę od klucza”) a wszystkie działania obserwowane są na monitorze. Na rany pooperacyjne zakłada się pojedyncze szwy, a następnie opatrunek. Po zabiegu pacjent porusza się samodzielnie. Rękę umieszcza w ortezie lub natychmiast rozpoczyna się rehabilitację. Następnego dnia pacjent może być wypisany do domu. Szwy zdejmowane są po ok. dwóch tygodniach od zabiegu.


Czas trwania zabiegu
1-2 godziny


Pobyt w klinice
2 dni


Znieczulenie
ogólne/splotowe


Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza
2 miesiące

Zalecenia przed operacją (karta przygotowania pacjenta)

Artroskopia stawu barkowego jest wykonywana z reguły u pacjentów młodych i w średnim wieku. Jest zaliczana do mniejszych zabiegów ortopedycznych. W celu przygotowania się do zabiegu należy wykonać badania laboratoryjne oraz oznaczyć grupę krwi. Wszystkie badania możemy wykonać bezpośrednio przed zabiegiem, jednak ich wcześniejsze wykonanie zwiększa prawdopodobieństwo wykonania zabiegu.

Wymagana badania do zabiegu:

  1. Grupa krwi
  2. Morfologia
  3. Oznaczenie poziomu K i Na
  4. Badanie układu krzepnięcia APTT, PT, INR

Zalecenia pooperacyjne

  • zmiana opatrunków co 2 dni oraz usunięcie szwów skórnych w 10-tej dobie od zabiegu
  • ćwiczenia usprawniające wg schematu przedstawionego przez rehabilitanta w szpitalu
  • odciążanie operowanej kończyny przez okres wskazany na karcie informacyjnej
  • stosowanie leków przeciwbólowych
  • stosowanie leków przeciwzakrzepowych